Apothekennotdienstkalender    2001    Landau    Wallersdorf    Pilsting    Mamming   14. August 2000
  Januar Februar März April
Wo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18
Mo 1   8   15   22   29       5   12   19   26       5   12   19   26       2   9   16   23   30  
Di 2   9   16   23   30       6   13   20   27       6   13   20   27       3   10   17   24      
Mi 3   10   17   24   31       7   14   21   28       7   14   21   28       4   11   18   25      
Do 4   11   18   25       1   8   15   22       1   8   15   22   29       5   12   19   26      
Fr 5   12   19   26       2   9   16   23       2   9   16   23   30       6   13   20   27      
Sa 6   13   20   27       3   10   17   24       3   10   17   24   31       7   14   21   28      
So 7   14   21   28       4   11   18   25       4   11   18   25       1   8   15   22   29      
  Mai Juni Juli August
Wo 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35
Mo     7   14   21   28       4   11   18   25       2   9   16   23   30       6   13   20   27  
Di 1   8   15   22   29       5   12   19   26       3   10   17   24   31       7   14   21   28  
Mi 2   9   16   23   30       6   13   20   27       4   11   18   25       1   8   15   22   29  
Do 3   10   17   24   31       7   14   21   28       5   12   19   26       2   9   16   23   30  
Fr 4   11   18   25       1   8   15   22   29       6   13   20   27       3   10   17   24   31  
Sa 5   12   19   26       2   9   16   23   30       7   14   21   28       4   11   18   25      
So 6   13   20   27       3   10   17   24       1   8   15   22   29       5   12   19   26      
  September Oktober November Dezember
Wo 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53
Mo     3   10   17   24   1   8   15   22   29       5   12   19   26       3   10   17   24   31  
Di     4   11   18   25   2   9   16   23   30       6   13   20   27       4   11   18   25      
Mi     5   12   19   26   3   10   17   24   31       7   14   21   28       5   12   19   26      
Do     6   13   20   27   4   11   18   25       1   8   15   22   29       6   13   20   27      
Fr     7   14   21   28   5   12   19   26       2   9   16   23   30       7   14   21   28      
Sa 1   8   15   22   29   6   13   20   27       3   10   17   24       1   8   15   22   29      
So 2   9   16   23   30   7   14   21   28       4   11   18   25       2   9   16   23   30      
Markt Apotheke Wallersdorf     Brunnen Apotheke Landau     Marien Apotheke  Mamming    
Antonius Apotheke Wallersdorf     Sebastiani Apotheke Landau     Markt Apotheke Pilsting    
Stadt Apotheke Landau     Rats Apotheke Landau     Johannes Apotheke Landau    
Schloß Apotheke Landau